Witamy na naszej stronie internetowej. Jeśli nadal przeglądać i korzystać z tej strony, zgadzasz się przestrzegać i być związane z następujących warunków użytkowania, które wraz z naszą polityką prywatności, reguluje lovingcrete.com relacji z tobą w odniesieniu do tej strony. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią tych warunków, prosimy nie korzystać z naszej strony internetowej.

Określenia “lovingcrete.com”, “my” lub “nas” odnoszą się do właściciela/ów strony internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej podlega następującym warunkom użytkowania:

Zawartość stron tej witryny służy wyłącznie do ogólnej informacji i użytku. Może on ulec zmianie bez powiadomienia.

Ani my, ani osoby trzecie nie udzielają żadnych gwarancji ani poręczeń co do dokładności, aktualności, wydajności, kompletności lub przydatności informacji i materiałów znalezionych lub oferowanych na tej stronie internetowej do jakiegokolwiek konkretnego celu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie informacje i materiały mogą zawierać nieścisłości lub błędy, a my wyraźnie wykluczamy odpowiedzialność za takie nieścisłości lub błędy w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

Korzystanie z jakichkolwiek informacji lub materiałów na tej stronie odbywa się całkowicie na własne ryzyko, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Użytkownik ponosi własną odpowiedzialność za zapewnienie, że wszelkie produkty, usługi lub informacje dostępne za pośrednictwem tej strony internetowej spełniają jego szczególne wymagania.

Ta strona zawiera materiały, które są własnością lub są licencjonowane przez nas. Materiał ten obejmuje m.in. projekt, układ, wygląd i grafikę. Reprodukcja jest zabroniona w sposób inny niż zgodnie z informacją o prawach autorskich, która stanowi część niniejszych warunków.

Wszystkie znaki towarowe reprodukowane na tej stronie, które nie są własnością operatora lub nie są przez niego licencjonowane, są na niej potwierdzone. Nieuprawnione korzystanie z tej strony może być podstawą do roszczenia o odszkodowanie i/lub stanowić przestępstwo.

Od czasu do czasu niniejsza strona może zawierać linki do innych stron internetowych. Linki te zostały zamieszczone dla Państwa wygody, aby zapewnić dalsze informacje. Nie oznaczają one, że popieramy daną stronę (strony). Nie ponosimy odpowiedzialności za treści zawarte na stronach internetowych, do których prowadzą linki.

lovingcrete.com zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w serwisie lub materiałach związanych z serwisem bez powiadomienia.

Visits: 0