Merħba fil-websajt tagħna. Jekk tkompli tfittex u tuża din il-websajt, qed taqbel li tikkonforma ma ‘u tkun marbuta bit-termini u l-kundizzjonijiet ta’ użu li ġejjin, li, flimkien mal-politika ta ‘privatezza tagħna, jirregolaw ir-relazzjoni ta’ lovingcrete.com miegħek fir-rigward ta ‘din il-websajt. Jekk ma taqbilx ma’ xi parti minn dawn it-termini u kundizzjonijiet, jekk jogħġbok tużax il-websajt tagħna.

It-termini ‘lovingcrete.com’ jew ‘aħna’ jew ‘aħna’ jirreferu għas-sid/i tal-websajt. L-użu ta’ din il-websajt huwa suġġett għat-termini ta’ użu li ġejjin:

Il-kontenut tal-paġni ta ‘din il-websajt huwa għall-informazzjoni ġenerali u l-użu tiegħek biss. Huwa soġġett għal bidla mingħajr avviż.

La aħna u lanqas xi partijiet terzi ma nipprovdu xi garanzija jew garanzija dwar l-eżattezza, il-puntwalità, il-prestazzjoni, il-kompletezza jew l-adegwatezza tal-informazzjoni u l-materjali misjuba jew offruti fuq din il-websajt għal xi skop partikolari. Inti tirrikonoxxi li tali informazzjoni u materjali jista ‘jkun fihom ineżattezzi jew żbalji u aħna espressament neskludu r-responsabbiltà għal kwalunkwe tali ineżattezzi jew żbalji sal-limitu sħiħ permess mil-liġi.

L-użu tiegħek ta’ kwalunkwe informazzjoni jew materjali f’din il-websajt huwa kompletament għar-riskju tiegħek, li għalih aħna m’għandniex inkunu responsabbli. Għandha tkun ir-responsabbiltà tiegħek stess li tiżgura li kwalunkwe prodott, servizz jew informazzjoni disponibbli permezz ta’ din il-websajt tissodisfa r-rekwiżiti speċifiċi tiegħek.

Din il-websajt fiha materjal li huwa proprjetà ta’ jew liċenzjat lilna. Dan il-materjal jinkludi, iżda mhux limitat għal, id-disinn, it-tqassim, id-dehra, id-dehra u l-grafika. Ir-riproduzzjoni hija pprojbita ħlief skont l-avviż tal-awtur, li jifforma parti minn dawn it-termini u l-kundizzjonijiet.

It-trademarks kollha riprodotti f’din il-websajt, li mhumiex proprjetà ta’, jew liċenzjati lill-operatur, huma rikonoxxuti fuq il-websajt. L-użu mhux awtorizzat ta’ din il-websajt jista’ jagħti lok għal talba għad-danni u/jew ikun reat kriminali.

Minn żmien għal żmien, din il-websajt tista’ tinkludi wkoll links għal websajts oħra. Dawn il-links huma pprovduti għall-konvenjenza tiegħek biex tipprovdi aktar informazzjoni. Ma jfissrux li aħna napprovaw il-websajt(s). M’għandna l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tal-websajt(s) marbuta/i.

lovingcrete.com jirriserva d-dritt li jagħmel bidliet fil-websajt jew materjali relatati mal-websajt mingħajr avviż.

Views: 0