Welkom op onze website. Als u doorgaat met het bekijken en gebruiken van deze website, gaat u akkoord met en bent u gebonden aan de volgende gebruiksvoorwaarden, die samen met ons privacybeleid de relatie tussen lovingcrete.com en u met betrekking tot deze website regelen. Als u het niet eens bent met enig deel van deze voorwaarden, maak dan geen gebruik van onze website.

De termen ‘lovingcrete.com’ of ‘wij’ of ‘wij’ verwijzen naar de eigenaar(s) van de website. Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

De inhoud van de pagina’s van deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatie en gebruik. Het kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Noch wij, noch derden geven enige garantie of waarborg met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en het materiaal dat op deze website wordt gevonden of aangeboden voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en wij sluiten uitdrukkelijk de aansprakelijkheid voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten uit voor zover de wet dat toestaat.

Uw gebruik van informatie of materiaal op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de producten, diensten of informatie die via deze website beschikbaar zijn aan uw specifieke eisen voldoen.

Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven aan ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk en de graphics. Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met de auteursrechtvermelding, die deel uitmaakt van deze voorwaarden.

Alle op deze website weergegeven handelsmerken die geen eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan de exploitant, worden op de website erkend. Ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding en/of een strafbaar feit zijn.

Van tijd tot tijd kan deze website ook links naar andere websites bevatten. Deze links dienen voor uw gemak om nadere informatie te verstrekken. Zij betekenen niet dat wij de website(s) onderschrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website(s).

lovingcrete.com behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de website of materialen die betrekking hebben op de website.

Visits: 0